En till mobil som tål vatten

2011/01/13

Här syns både min Motorola Defy (men den har jag inte vågat släppa ner i vattnet än, även om den ska klara det), och en Sonim XP3 Quest Pro som får ta sig ett dopp.

Sonim-telefonen kör en mobil larmhanteringsmjukvara och tar emot larm från en larmapplikation med SOS Access V4 på Motorola-telefonen.

Annonser

Personlarm

2010/09/04

Denna sida handlar om personlarm som kan öka tryggheten för den som löper risk att utsättas för olyckor, hot eller våld i arbetet.

Kolla även larmtelefon.se för en app till Nokia-mobiler som gör dem till personlarm med gps!